23.02.2024

Поздравления с праздником Наурыз: традиции и обычаи Казахстана

Статья о праздновании Наурыза в Казахстане, которое является одним из главных праздников в этой стране. В статье рассмотрены традиции и обычаи, связанные с этим праздником, а также даны поздравления на казахском языке и их перевод на русский.

Описание праздника: Наурыз — это весенний праздник, который отмечается в Казахстане и других странах Центральной Азии с начала и до конца марта. Это время возвращения тепла и зелени, а также символический старт нового года по старому календарю. В этот день собираются все члены семьи, обменяются подарками, приготовленными блюдами, и отмечают вместе.

Поздравления:
1. Жүректің жоқында жылап тұрмайсың, сайын көңіл болмайсың, денсаулық пен сұлуқ соқпайсың. Наурызды құттықтаймыз!
(Пусть твое сердце не тревожится, пусть будешь здоров и счастлив. Поздравляем с Наурызом!)

2. Көп орындай мейрамдар болса да, мыңы нәрсе өзімізге жататыны ойланбас, сізге жаңа петшеніеміз болсын! Наурыз түбіндегі мерекемізбен құттықтаймыз!
(Хотя есть много праздников, о которых мы думаем, мы всегда думаем о вас. Пусть наш новый год на Наурызе будет счастливым!)

3. Зыңдақ өмірді жасаған сендерге, Аллаһ сәбит ету арманын берсін. Наурызыңіз құтты болсын!
(Пусть Бог исполнит вашу заветную мечту, скрасив вашу жизнь. Поздравляем с Наурызом!)

4. Тәулікке тәулік жарсың, Құдайдың берген ертегімен қадірлісің, Сәулетімен молданып туруың керек, Қамғоқсыз жолда жөнкерің керек. Наурыз күнінің құтты болсын!
(Ты — сильный и благодарный, уважающий Небесного Отца, твоя жизнь должна быть наполнена благородством и духовностью, ты должен идти по правильному пути без страха. Пусть Наурызов день будет счастливым!)

5. Ашық сұлтанға, бейнелерге, Орталық Азияның барысына құтты болсын. Көктемнің аку сағатында, алтының күніндегі Біздің Наурыз тағылымымызды бағытып алатын күш пен құдіреті шәкіртіңнің жайлысында.
(Пусть все племена, нации и страны Центральной Азии будут счастливы. В синем небе, под золотым солнцем, наш Наурызскый праздник будет защищен силой и мощью благодарности.)

6. Наурыз Қазақстанда, Қирғизстанда, Тажыкстанда, Өзбекстанда және басқа да жерлердегі адамдардың жүрегінде. Біз келіншектік, бірлесіп, бірлігімізнің құрылыс езіліспен құтты болсын.
(Наурыз живет в сердце людей в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане и других странах. Мы объединились и поздравляем друг друга с счастьем, которым мы создаем организацию.)

7. Нағыз ел ғаналықтары, бетпе барысы, оқиғалары құтты түсіндіріп, арасында көрсеткен теңізмен ұшып келеді. Біздің Наурыз тағылымымыздың ақылу-қудағы ашық, бірлікте тұрған жорынан берік көңілді, қуатты болсын!
(Уникальный народ, со своими традициями, многолетним опытом и многолетними культурными событиями. Наш Наурызский праздник — яркий, полный духа и силы благодаря нашей сплоченности.)

8. Тұзыңнан төгірген ас жікі, аянғауы жоғары, сенің құндылығың біздің көздеріміздің ұстазымен бірге толғаларыңыз. Наурызды құтты түсіндірумен қуатты болсын!
(Твой яркий дух и мудрый стиль помогают нам смотреть на жизнь вместе с учителем наших глаз. Поздравляем с Наурызом и будьте сильны!)

9. Төзімдің өзіңе және себіңнің іс бірлігіне тәулік жараспақ болсын. Наурызды құтты түсіндірумен қуатты болсын!
(Пусть ваше одноцветное ядро и единство духа укрепятся. Поздравляем с Наурызом и будьте сильны!)

10. Айлықтың дәмімен Наурыз тағылымымыз қазіргі баұырды жасара мүмкін, ал бізде Сіздердің құтты болуыңызга жарататын ерекше білік, бірлестік қайраткесі, көп мектептің алғашқы студенттерін ұнатқыш — тіпті осыны дәйек алдымыз.
(Наш Наурызский праздник может быть немного отличным от национальных традиций, но мы ценим вашу специальную мудрость, дружбы и любви, которые вы вдохновляете в своих студентах в первом многопрофильном университете. )

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *